Avainsana-arkisto: kieli

MuseScoren suomentaminen

Vapaan MuseScore-nuotinkirjoitusohjelman kehitystyö keskittyy nyt tulevan 2.0-version valmiiksi saattamiseen. Nykyiseen vakaaseen 1.3-versioon ei enää tehdä muutoksia. Nykyisellään MuseScore on lähes kokonaan suomennettu, mutta uudet ominaisuudet ja vanhojen ominaisuuksien osittainen uudelleenjärjestely teettävät lisää käännöstyötä.

Olikin oiva hetki liittyä MuseScoren vapaaehtoiseen kääntäjäkuntaan. Tämä tapahtui niin, että otin yhteyttä ohjelman käännöskoordinaattoriin, joka antoi minulle kääntäjän oikeudet. Käännöstyö tapahtuu Transifex-palvelussa. Siellä on luettelo kaikista ohjelman sisältämistä teksteistä, ja kääntäjä voi tarkastella jo käännettyjä ja kääntämistä odottavia tekstejä ja kirjoittaa suomennoksia sitä mukaa kuin ehtii. Transifexista käännökset välittyvät MuseScoren vuorokausittain koottavaan testiversioon.

En tunne MuseScoren aiempia suomentajia, eikä ohjelman käännösfoorumilla ole aktiivista suomennoskeskustelua. Kakkosversion suomennoksen parissa työskentelee ennestään yksi ihminen.

Ohjelman valikoissa on musiikkisanoja, joille ei ole yleiskielistä vastinetta suomen kielessä. Mikä on esimerkiksi yhteisnimitys rytmijaoille, joiden nimet päättyvät -oli: trioli, kvintoli, novemoli, 24-oli? Englanniksi se on tuplet, ja suomessakin on tämän mallin mukaan ruvettu puhumaan tupleteista.

Onko tätä merkkiä # muistuttava kromaattinen merkki korotus- vai ylennysmerkki? Kumpaakin käytetään, ja valinnan ratkaissee se, mitä muusikko on omalta opettajaltaan oppinut tai oppikirjastaan lukenut. Mutta ohjelman suomennokseen pitää valita jompi kumpi.

Entä mitä ovat samalla viivastolla erilaisin rytmein etenevät itsenäiset melodiat? Saamani musiikkikoulutuksen mukaan ne ovat ääniä. Notaatio-ohjelmissa niitä kutsutaan englanniksi nimillä voice ja layer.

Mutta yleiskielessä ja uutisteksteissä puhutaan myös orkesteriäänistä: joskus löydetään tunnetun säveltäjän tuntematon käsikirjoitus, josta on jäljellä orkesteriäänet, muttei partituuria. Se partituurin viivasto, joka sisältää yhden soittajan osuuden, ja se soittajan nuottitelineellä oleva paperi, johon tämä osuus on erikseen kirjoitettu, on ammattikielessä tietenkin stemma. Sekin tietysti tulee ääntä tarkoittavasta sanasta (stämma, Stimme).

Tietokoneohjelmassa sanoja pitää pyrkiä käyttämään yksiselitteisesti, termin tapaan. Termi tarkoittaa ammatti- tai erikoiskielen sanaa, jolla on tarkasti sovittu erityismerkitys, usein yleiskielestä poikkeava. Varattakoon siis notaatio-ohjelmassa stemma tarkoittamaan orkesteriääntä ja ääni yhdellä viivastolla tapahtuvan polyfonian yksittäistä ääntä.