Internet musiikinharrastajan apuna

Netti on loputon tiedon lähde myös soittajalle ja laulajalle. Se on myös oivallinen kanava oman musiikin saattamiseen muiden kuultavaksi. Netti mahdollistaa muusikoiden etäyhteistyön, esimerkiksi yhteisen kappaleen työstämisen verkon välityksellä. Verkon kautta voi käyttää erilaisia harjoittelun apuvälineitä. Lue loppuun