Tärkeät

Huomautus 19.8.2016: Siirtojen yhteydessä tästä artikkelista ovat kadonneet kuvat. Koska kuvat ovat Musescoren vanhasta versiosta, en käy palauttamaan niitä.

Nuottien kirjoittaminen näppäimistön avulla

Usein työskentely sujuu – ainakin konekirjoitustaitoiselta – nopeammin näppäimistöä kuin hiirtä käyttäen. Useimmista MuseScoren nuotinkirjoitustoimista selviää ilman hiirtä, ja näin säästyy aikaa käden siirtelystä näppäimistön ja hiiren välillä. Nuottien syöttämisessä pätee seuraava periaate:

  1. siiry nuotinsyöttötilaan näppäilemällä N
  2. valitse aika-arvo numeronäppäimillä
  3. määrää sävelkorkeus kirjainnäppäimillä.

Aika-arvoja vastaavat numeronäppäimet näkyvät vihjeissä, jotka saa esiin kun vie osoittimen aika-arvopainikkeiden päälle: 1 on kuudeskymmenesneljäsosanuotti ja 7 kokonuotti. Pistettä vastaa pistenäppäin ja taukoa numero 0.

Nuotinnimet saa näppäilemällä kirjaimia a:sta g:hen. Muistettava on, että nuotinkirjoitusohjelmat käyttävät yleensä englanninkielisen maailman nuotinnimiä, joten meikäläisen h:n saadakseen on näppäiltävä b.

Sävellajin mukaiset ylennykset ja alennukset ovat voimassa automaattisesti. Siis kun G-duurissa näppäillään F, tuloksena on etumerkinnän mukaisesti Fis eikä palautettu F.

Jos näppäily tuottaa nuotin väärään oktaavialaan, sitä voi siirtää oktaavilla ylös tai alas näppäilemällä komento- ja nuolinäppäintä (cmd-↑, cmd-↓. Nuottia voi siirtää ylös ja alas puoliaskelen kerrallaan nuolinäppäimillä ↑ ja ↓.

Jos huomaat korjattavaa aikaisemmin kirjoittamissasi nuoteissa, voit siirtyä muutettavaan kohtaan nuolinäppäimillä ← ja →. Tämä onnistuu myös nuotinsyöttötilasta poistumatta.

Säveliä sää pinottua päällekkäin soinnuksi näppäilemällä alt ja intervallin numero (ylöspäin) tai vaihto (⇧) ja intervallin numero (alaspäin): alt-3 terssi aktiivisen sävelen yläpuolelle, ⇧3 terssi aktiivisen sävelen alapuolelle. Huomaa, että kolmisointu tehdään pohjasävelestä ylöspäin näppäilemällä kaksi kertaa alt-3, sillä viimeksi syötetty sävel on aina aktiivinen.

Sointusävelen voi lisätä aktiivisen sävelen yläpuolelle myös näppäilemällä vaihto ja sävelen nimi, esimerkiksi ⇧E.

Kaikki pakollisessa osassa esitetyt nuotinkirjoitusta koskevat asiat pätevät myös näppäimistöllä kirjoitettaessa. Tässä asia on esitetty lyhyesti, yksityiskohtaisempi selostus täällä.

Nuottien muokkaaminen, poistaminen ja kopioiminen

Jotta nuotille tai muulle kohteelle voidaan tehdä jotakin, se on saatava aktiiviseksi eli siniseksi. Se tehdään napsauttamalla kohdetta hiirellä, tai jos ollaan nuotinsyöttötilassa, näppäilemällä kerran esc, jolloin viimeksi syötetty nuotti jää aktiiviseksi. Sitten kohteeseen voidaan lisätä jokin muu merkintä, sitä voidaan kopioida, se voidaan leikata siirrettäväksi toiseen paikkaan tai se voidaan poistaa kokonaan.

 

Yksittäisen nuotin tai merkin lisäksi voidaan käsittelyä varten aktivoida pidempi musiikin jakso. Napsauta ensin hiirellä nuottia, josta aktivointi alkaa. Pidä sitten vaihtonäppäin ⇧ painettuna ja napsauta aktivointialueen viimeistä kohdetta. Tällöin alueen ympärille tulee siniset kehykset, ja seuraava toimenpide kohdistuu koko alueeseen. Aktivointialuetta voi laajentaa myös näppäimin: aktivoi ensin alkukohta ja pidä sitten vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun näppäilet nuolinäppäintä → tai ←. Aktiivinen alue laajenee oikealle tai vasemmalle nuotti kerrallaan. Kokonaisen tahdin voi aktivoida yhdellä kertaa napsauttamalla tahdin sisään viivaston viivojen väliseen tyhjään kohtaan.

Kopioimisessa, leikkaamisessa ja liittämisessä pätevät tietokoneohjelmien universaalit näppäinyhdistelmät cmd-C (kopioi), cmd-X (leikkaa) ja cmd-V (liitä). Opettele ne ulkoa nyt. Voit tarkistaa ne tarvittaessa Muokkaa-valikosta.

Kopioinnissa kohde säilyy alkuperäisessä paikassaan ja sen kopio voidaan liittää toiseen paikkaan:

  1. aktivoi kopioitava kohde
  2. näppäile cmd-C
  3. aktivoi paikka (esim. tauko tai tahti), johon kohteen kopio tulee
  4. näppäile cmd-V.

Leikkaamisessa ja liittämisessä tapahtuu samoin, mutta kohde poistuu alkuperäisestä paikastaan. Pelkkä poistaminen onnistuu näppäilemällä joko cmd-X tai delete (del).

Kopioinnin erikoistapaus on kohteen välitön toistaminen. Aktivoitu nuotti, nuottiryhmä tai tahti saadaan kopioitua peräkkäin näppäilemällä R (repeat) niin monta kertaa kuin halutaan. Näin saa kätevästi esimerkiksi toistuvan säestyskuvion.

Työtä kannattaa suunnitella aina jonkin matkaa eteenpäin. Jos jokin asia musiikissa toistuu, kannattaa käyttää kopiointia. Jos asia toistuu melko samanlaisena, esimerkiksi eri sävelkorkeudella, kannattaa silloinkin käyttää kopiointia ja muuttaa kopioitujen nuottien sävelkorkeudet. Yleensä sävelkorkeuksien muuttaminen on helpompaa kuin rytmin.

Pakollisessa osassa opeteltiin perumaan eli kumoamaan viimeksi tehty toimi perumispainikkeen avulla. Nyt on aika opetella saman asian toteuttava universaali näppäily cmd-Z. Perumisen peruminen eli tee sittenkin -toiminto toteutuu MuseScoressa näppäilemällä cmd-⇧Z tai cmd-Y. Nämäkin löytyvät Muokkaa-valikosta.

Tulostaminen

Työ tulostetaan paperille napsauttamalla printterin kuvaa muistuttavaa painiketta  tai valitsemalla Tiedosto-valikosta Tulosta… tai näppäilemällä cmd-P. Työ tulostuu samannäköisenä kuin se näkyy ruudulla. Tästä eteenpäin tulostamisen yksityiskohdat riippuvat käyttöjärjestelmästä ja tulostinlaitteistosta. Tässä vaiheessa työ voidaan yleensä myös tallentaa PDF-muotoon myöhempää tulostamista varten.

Tärkeään oppimäärään kuuluvat vielä Tiedosto-valikon yleispätevät komennot näppäinvastineineen: cmd-S (tallenna), cmd-N (aloita uusi työ), cmd-O (avaa olemassaoleva työ) ja cmd-Q (lopeta).