Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2014

MuseScoren suomentaminen

Vapaan MuseScore-nuotinkirjoitusohjelman kehitystyö keskittyy nyt tulevan 2.0-version valmiiksi saattamiseen. Nykyiseen vakaaseen 1.3-versioon ei enää tehdä muutoksia. Nykyisellään MuseScore on lähes kokonaan suomennettu, mutta uudet ominaisuudet ja vanhojen ominaisuuksien osittainen uudelleenjärjestely teettävät lisää käännöstyötä.

Olikin oiva hetki liittyä MuseScoren vapaaehtoiseen kääntäjäkuntaan. Tämä tapahtui niin, että otin yhteyttä ohjelman käännöskoordinaattoriin, joka antoi minulle kääntäjän oikeudet. Käännöstyö tapahtuu Transifex-palvelussa. Siellä on luettelo kaikista ohjelman sisältämistä teksteistä, ja kääntäjä voi tarkastella jo käännettyjä ja kääntämistä odottavia tekstejä ja kirjoittaa suomennoksia sitä mukaa kuin ehtii. Transifexista käännökset välittyvät MuseScoren vuorokausittain koottavaan testiversioon.

En tunne MuseScoren aiempia suomentajia, eikä ohjelman käännösfoorumilla ole aktiivista suomennoskeskustelua. Kakkosversion suomennoksen parissa työskentelee ennestään yksi ihminen.

Ohjelman valikoissa on musiikkisanoja, joille ei ole yleiskielistä vastinetta suomen kielessä. Mikä on esimerkiksi yhteisnimitys rytmijaoille, joiden nimet päättyvät -oli: trioli, kvintoli, novemoli, 24-oli? Englanniksi se on tuplet, ja suomessakin on tämän mallin mukaan ruvettu puhumaan tupleteista.

Onko tätä merkkiä # muistuttava kromaattinen merkki korotus- vai ylennysmerkki? Kumpaakin käytetään, ja valinnan ratkaissee se, mitä muusikko on omalta opettajaltaan oppinut tai oppikirjastaan lukenut. Mutta ohjelman suomennokseen pitää valita jompi kumpi.

Entä mitä ovat samalla viivastolla erilaisin rytmein etenevät itsenäiset melodiat? Saamani musiikkikoulutuksen mukaan ne ovat ääniä. Notaatio-ohjelmissa niitä kutsutaan englanniksi nimillä voice ja layer.

Mutta yleiskielessä ja uutisteksteissä puhutaan myös orkesteriäänistä: joskus löydetään tunnetun säveltäjän tuntematon käsikirjoitus, josta on jäljellä orkesteriäänet, muttei partituuria. Se partituurin viivasto, joka sisältää yhden soittajan osuuden, ja se soittajan nuottitelineellä oleva paperi, johon tämä osuus on erikseen kirjoitettu, on ammattikielessä tietenkin stemma. Sekin tietysti tulee ääntä tarkoittavasta sanasta (stämma, Stimme).

Tietokoneohjelmassa sanoja pitää pyrkiä käyttämään yksiselitteisesti, termin tapaan. Termi tarkoittaa ammatti- tai erikoiskielen sanaa, jolla on tarkasti sovittu erityismerkitys, usein yleiskielestä poikkeava. Varattakoon siis notaatio-ohjelmassa stemma tarkoittamaan orkesteriääntä ja ääni yhdellä viivastolla tapahtuvan polyfonian yksittäistä ääntä.

Kuinka yhdistän kahden viivaston nuotit MuseScoressa?

Kuoron ja puhaltimien nuoteissa kirjoitetaan usein samaan viivastoon kahden tai useamman stemman nuotit. Kirjoitusvaiheessa voi taas olla helpompaa käsitellä stemmoja omina viivastoinaan. Tässä kirjoitetaan kaksi sopraanoääntä omiin viivastoihinsa ja sitten yhdistetään ne samaan viivastoon. Lopuksi kirjoitetaan vielä laulun sanat.

1. Kirjoita ensin nuotit omiin viivastoihinsa.

Nuotit omissa viivastoissaan

2. Aktivoi alempi viivasto.

Sopraano 2:n tahdit aktivoituina

3. Muuta nuotit kakkosääneen (vihreiksi): valikko Muokkaa > Stemmaäänet > Vaihda stemma 1-2.

Nuotit kakkosääneen

4. Aktivoi ylempi viivasto ja kopioi nuotit: valikko Muokkaa > Kopioi.

Aktivoi ja kopioi sopraano 1

5. Aktivoi alemman viivaston ensimmäinen tahti.

Liitoskohta aktivoidaan

6. Liitä kopioidut sopraano 1:n nuotit sopraano 2:n viivastoon: valikko Muokkaa > Liitä.

Äänet yhdistettynä

Kirjoitetaan vielä laulun sanat. Havainnollisuuden vuoksi ääniin tulee eri sanat. Kirjoita ensin äänen 1 (sininen) sanat.

Äänen 1 sanat

Periaatteessa sanoitustekstin paikkaa viivaston alla tai päällä säädetään tekstityylin asetuksista. Tämä ei kuitenkaan täysin toimi versiossa 1.3, vaan tarvitaan käsityötä. Aktivoi lauluteksti oikea-klikkaamalla ensimmäistä tavua ja valitse valikosta Valitse > Kaikki samanlaiset elementit. Teksti aktivoituu.

Aktivoidaan koko teksti

Pidä ctrl (Win) tai cmd (Mac) -näppäin painettuna ja raahaa tekstirivi hiirellä viivaston yläpuolelle. Kirjoita sitten äänen 2 (vihreä) sanat.

Sopraano 1:n sanat viivaston yläpuolella, sopraano 2:n alapuolella

Aivan lopuksi voit tuhota sopraano 1:n viivaston ja nimetä yhdistetyn viivaston uudelleen: oikea-klikkaa viivastoa, valitse valikosta Viivaston ominaisuudet ja kirjoita viivastolle pitkä ja lyhyt nimi.

Muokkaa viivaston ominaisuuksia

MuseScore ja transponoivat soittimet (Mac)

MuseScore osaa huolehtia transponoivien soittimien automaattisesta transponoinnista. Jos satut olemaan puhaltaja tai muuten hyvä transponoimaan, voit kirjoittaa klarinetin, englannintorven, käyrätorven ja trumpetin nuotit suoraan transponoituun sävellajiin. Mutta jos transponoiminen aiheuttaa pääsi savuamista, voit myös kirjoittaa kaiken soivaan sävellajiin (in C) ja antaa ohjelman transponoida puolestasi.

Ohjelmaikkunan vasemmassa yläkulmassa on nappi, josta saa soivan sävelkorkeuden päälle

Soivat nuotit

Klarinetin soivat nuotit

ja pois

Transponoivat nuotit

Klarinetin transponoivat nuotit

Voit kirjoittaa kummassa tilassa tahansa, kunhan muistat itse, oletko kirjoittamassa soivia vai transponoituja nuotteja. Ja kunhan muistat napsauttaa partituurin transponoivaan tilaan ennen stemmojen irrottamista.

Ja sitten varoitus: MuseScoren versiossa 1.3 Macissä tämä ominaisuus on rikki. Jos transponoivassa soittimessa on nuotteja ja siirrytään soivasta sävelkorkeudesta transponoivaan, ohjelma kaatuu.

Jos haluat kirjoittaa Macillä transponoivan soittimen nuotit soivassa sävelkorkeudessa, tee näin:

  1. Tarkista, että soiva sävelkorkeus on koko ajan pois päältä. Partituuri on siis transponoivassa tilassa.
  2. Luo väliaikainen transponoimaton soitin, esimerkiksi klarinetin sijaiseksi huilu.
  3. Kirjoita nuotit tähän soittimeen äläkä välitä, jos ohjelma valittaa liian matalista äänistä. Pystyt kuitenkin kuuntelemalla tarkistamaan, että kirjoitit oikein.
  4. Kopioi koko väliaikaisen viivaston nuotit transponoivan soittimen viivastoon. Huomaat, että nuotit näkyvät nyt transponoituina.
  5. Säilytä väliaikainen viivasto kirjoitustyön loppuun siltä varalta, että partituuriin tulee lisäyksiä tai muutoksia.
  6. Tuhoa väliaikainen viivasto, kun työ on valmis.