Sekalaisia MuseScore-vihjeitä

Laulutekstit

Toisen (ja kolmannen) säkeistön sanat voi kirjoittaa ensimmäisen säkeistön tekstin alle aktivoimalla aloitusnuotin ja valitsemalla Luo–Teksti–Sanoitus (cmd-L tai ctrl-L). Laulutekstiin saa välilyönnin (joka ei siirrä kirjoituskohtaa seuraavaan nuottiin) näppäilemällä alt-välilyönti (esim. säkeistön numeron jälkeen).

Sointumerkit

Sointumerkeissä ylennysmerkin saa näppäilemällä # ja alennuksen b. Merkit muuttuvat oikean näköisiksi, kun siirrytään seuraavaan sointuun. Välilyönnillä siirrytään seuraavalle iskulle, tabulaattorilla seuraavaan tahtiin (vaihtonäppäimen kanssa edelliseen).

Sointujen esitystavan muuttaminen: valitse Tyyli–Muokkaa yleistä tyyliä… Mene kohtaan Sointumerkinnät ja vaihda soinnun kuvaustiedosto.

Ei tahtiosoitusta

Tällä vippaskonstilla voi kirjoittaa näennäisesti tahtilajitonta musiikkia. Tee oma tahtiosoitus, joka on mahdollisimman suuri, esim. 63/1. Piilota tahtiosoitus ja tahtiviivat klikkaamalla niitä oikealla ja valitsemalla Aseta näkymättömäksi. Myös nuottiavaimen voi tehdä näkymättömäksi samalla tavalla.

Aktivoi useita kohteita yhtä aikaa

Oikea-klikkaamalla jotakin nuottiviivaston kohdetta saa valikon, jossa on kohta Valitse. Siitä saa aktivoitua kaikki samanlaiset kohteet koko nuotissa tai samalla rivillä. Edellisessa kohdassa kaikki tahtiviivat saatiin näin näkymättömiksi yhtä aikaa.

Tyylit

Tekstityylien käsittely on MuseScoressa tätä nykyä puutteellista. Tyylin muuttaminen (Tyyli – Muokkaa tekstityyliä…) ei heti muuta tekstin ulkonäköä, vaan uusi tyyli tulee näkyviin vasta tekstissä, joka luodaan muutoksen jälkeen. Kannattaa siis suunnitella ja asettaa tyylit ennen tekstien kirjoittamista.

Yleiseen tyyliin (Tyyli – Muokkaa yleistä tyyliä…) tehtävät asettelun ja mittasuhteiden muutokset tulevat näkyviin heti.

Jos haluat käyttää tehtaan asetuksista poikkeavaa ulkonäköä nuoteissasi, voit rakentaa oman tyylin ja tuoda sen partituuriin jälkikäteen. Kun olet säätänyt haluamasi asetukset yleisessä tyylissä ja tekstityylissä, tallenna tyyli tiedostoon (Tyyli – Tallenna tyyli…). Tuo tyylitiedosto toiseen partituuriin valitsemalla Tyyli – Lataa tyyli… Tämä muuttaa muotoilut, asettelut ja mittasuhteet, muttei valmiiden tekstien tyyliä. Tekstit kannattaa siis kirjoittaa vasta tyyliasetusten tuonnin jälkeen. Tähän puutteeseen voidaan odottaa korjausta tulevissa versioissa.